Alle informatie op deze website is naar eer en geweten verzameld en opgesteld. Ik neem geen verantwoordelijkheid voor fouten ten gevolge van het toepassen van deze informatie.

De aanwezige tekeningen zijn vooral bedoeld ter illustratie. De gebruikte kleuren en camouflagepatronen zijn een zo goed mogelijke benadering van de werkelijkheid.

Het is desondanks mogelijk dat er onjuistheden staan vermeld. Het blijft mensenwerk per slot van rekening.

Overnemen van tekst, afbeeldingen van deze website na schriftelijke toestemming!