Op deze site kunt u allerlei informatie over Nederlandse militaire vliegtuigen vinden.

Het gaat dus om vliegtuigen die bij de Marine LuchtvaartDienst, bij de Koninklijke Luchtmacht en diens voorlopers en ook de toestellen die gebruikt zijn door de Militaire Luchtvaart van het KNIL (= Koninklijk Nederlands-Indisch Leger) hebben gevlogen.

Wat betreft de Koninklijke Luchtmacht is voor het gemak en voor de duidelijkheid alleen onderscheid gemaakt tussen de benaming Koninklijke Luchtmacht (KLu) en LVA (voor de tweede wereldoorlog).
Opmerking: Vanuit historisch oogpunt is dit niet altijd juist; de naam van de organisatie is in de loop der tijd nogal eens gewijzigd.

Verder zijn ook die toestellen opgenomen die tijdens de tweede wereldoorlog zijn gebruikt bij de de Nederlandse RAF-squadrons, zoals 320 squadron, 321 squadron en 322 squadron en ook aan het eind van de oorlog bij de Dutch Communications Flight en het Dutch Auster squadron.

Vlak voor de tweede wereldoorlog zijn ook een aantal civiele toestellen 'gevorderd', deze staan slechts in zeer beperkte mate in onderstaande lijst, deels omdat ik daar (nog) geen gegevens van heb en deels omdat ik persoonlijk vind dat ze niet in eigendom van Defensie waren.

Verder zijn bewust niet opgenomen de zogenaamde "sleutelkisten"; dit zijn vliegtuigen die uitsluitend door technische dienst of technisch opleiding zijn gebruikt en nooit operationeel onder Nederlandse vlag hebben gevlogen. Dit was vooral het geval in de periode na de tweede wereldoorlog. Tegenwoordig worden afgeschreven toestellen gebruikt voor instructiedoeleinden.

Ook zijn gehuurde toestellen, bijvoorbeeld de lestoestellen van de Marine Luchtvaart Dienst, niet opgenomen in dit overzicht.

Nog een opmerking ten aanzien van de opgegeven data, deze zijn in een aantal gevallen opgegeven als eerste dag van de maand of alleen maand en jaar genoteerd.
Hiermee wordt vaak bedoeld dat die datum ergens in de loop van die maand ligt, bijvoorbeeld omdat de exacte datum niet bekend is en dus niet per sé de eerste van die maand hoeft te zijn.

Mocht u correcties of aanvullingen hebben of zelfs een bijdrage willen leveren, dan kunt u deze aan mij doorgeven via mijn contact-pagina

 

Op deze site hoop ik u het een en ander te kunnen laten zien over mijn luchtvaart- en modelbouwhobby.