Historie

De Avenger werd ontworpen als opvolger van de TBD1 Devastator. Dit toestel was in 1937 in dienst gekomen; van dit type waren circa 130 toestellen aangeschaft door de US Navy.
Dit trage toestel was niet voorzien van pantsering en zelfdichtende brandstoftanks en tijdens de slag om Midway zeer kwetsbaar gebleken.
Al in 1939 werd door de US Navy een eisenpakket voor een opvolger opgesteld. Eén van de eisen van de US Navy was een interne bommen-/torpedolast. Op basis daarvan kwam Vought met de XTBU-1 SeaWolf en Grumman met de XTBF-1. Vooral omdat de TBF-1 sneller leverbaar was dan de SeaWolf, werd, na evaluatie van een tweetal bestelde prototypes, in december 1940 een contract afgesloten voor de levering van 286 TBF-1s.
Het ontwerp van de TBF was voor een niet onbelangrijk deel gebaseerd op de F4F Wildcat van dezelfde fabrikant. Als krachtbron werd aanvankelijk een Wright R-2600-8 van 1700 pk toegepast. Deze bleek in de praktijk aan de lichte kant.
Wright slaagde er uiteindelijk in om het vermogen van deze motor op te krikken tot 1900 pk van de R2600-20. Daarnaast werd getracht om het gewicht van de Avenger te verlagen.
Een ander probleem was de geschutskoepel. Een geschikte koepel bleek niet te vinden, zodat de ontwerpers van Grumman zelf een koepel met een enkel .50 machinegeweer ontwierpen. Verder was er nog een .30 mitrailleur in het radiocompartiment onderaan de romp en één enkel voorwaarts vurende .30 net op de motorkap, naast de koelinlaat.
In de praktijk bleek dat ontoereikend, zodat vanaf de C-versie deze werd vervangen door twee .50 mitrailleurs, die in de vleugels waren ondergebracht.
In januari 1942 startte de aflevering van de eerste toestellen.
Eind 1942 waren al ruim 64 Avengers afgeleverd.
Vanwege de toenemende vraag naar meer toestellen en omdat Grumman dringend verzocht werd om zich op de productie van de Grumman F6F Wildcat te concentreren, werd de productie van de Avenger eind 1942 overgeheveld naar General Motors, Eastern Aircraft Division. De US Navy had deze fabrikant de letter “M” als identificatieletter toegekend (‘F” was toegekend aan Grumman). GM leverde in november 1942 de eerste TBM-1 af. Aan de Engelse Fleet Air Arm werden ook een aantal toestellen geleverd. Deze werden aanvankelijk aangeduid als TBF-1B.
De Engelsen gaven het toestel de naam Tarpon I. Deze verschilde onder meer de twee blisters net achter de vleugel, die het oorspronkelijke, ovale raam vervingen. Deze aanpassing was ook bij latere Tarpons toegepast.

Versies

TBF-1C/TBM-1C:
Dit type verscheen in de loop van 1943 en verschilde vooral in de vervanging van de enkele .30 mitrailleur in de neus door twee .50 mitrailleurs in de vleugel. Verdere wijzingen waren onder meer de verplaatsing van de antennemast meer naar achteren; verder werd de tweede zitplaats verwijderd en vervangen door radioapparatuur en werd IFF apparatuur aangebracht. Door al deze aanpassingen nam het gewicht toe met ongeveer 225 kg, de motor was nog steeds de Wright Cyclone R-2600-8 van 1700 pk. Ruim 300 toestellen werden aan de Engelsen geleverd als Tarpon II.
TBF-1D/TBM-1D:
Dit type werd ontwikkeld als een nachtversie. Bestaande TBF/TBM-1C’s werden aangepast en voorzien van een pod, met daarin een ASD-1 radar, die onder de voorrand van de rechtervleugel was aangebracht. Om gewicht te besparen werd vaak ook nog de mitrailleurbewapening geheel of gedeeltelijk verwijderd.
TBM-3:
De Avenger was eigenlijk te groot en te zwaar voor de Wright R-2600-8. Het toestel kon in beladen toestand vaak met moeite loskomen van de vliegkampschepen, soms werd wel een deel van de bommenlading losgelaten om verdere problemen te voorkomen. Grumman onderzocht de mogelijkheid om de Wright Cyclone R-2800, die 300 pk meer vermogen leverde, toe te passen, maar de volledige productie van deze motor was bestemd voor onder andere de Hellcat, Corsair en Thunderbolt. Wright slaagde erin om een sterkere uitvoering van de R-2600 te ontwikkelen.
In mei 1942 vloog een prototype XTBF-2, een aangepaste TBF-1, met een Wright Cyclone R-2600-10 en twee andere aangepaste TBF-1’s werden als TBF-3 uitgerust met de Wright Cyclone R-2600-20. Beide motoren leverden 200 pk meer dan de R-2600-8. Uiteindelijk werd besloten om de TBF-3 in productie te nemen. Daar GM inmiddels de volledige Avenger-productie voor zijn rekening nam, werd het type voortaan aangeduid als TBM-3.
Verschillen ten opzichte van de vorige versie waren extra koelflappen en een oliekoeler opening onderin de motorkap. Verder was er een aanpassing van het instrumentenpaneel, deze was groter en afgeplat aan de bovenzijde. Onder de vleugels was de toevoeging van vier sets ‘zero-length’ rakethouders. Dit type werd ook aan de Engelsen geleverd als Tarpon III. Subvarianten waren onder anderen de TBM-3P, een fotoverkenner; TBM-3J voor gebruik in het poolgebied; TBM-3L was uitgerust met een intrekbaar zoeklicht en de TBM-3H was een speciale radarversie.
TBM-3D:
Dit type was een aangepaste TBM3 met een ASD-1 radar. Deze was ook nu in een pod ondergebracht, die ook weer onder de vleugelvoorrand van de rechtervleugel was aangebracht. Ook nu werd, om gewicht te besparen, vaak de mitrailleurbewapening vaak geheel of gedeeltelijk verwijderd.
TBM-3E:
Dit toestel werd ontwikkeld om de prestaties van de Avenger te verbeteren. De Wright Cyclone R-2600-20 was aan het eind van zijn ontwikkelingsmogelijkheden, dus werd gekeken waar gewicht bespaard kon worden. Men slaagde er in om ruim 1150 kg te besparen onder meer door de mitrailleur van het radiocompartiment achterwege te laten.
Tijdens de productie werd nog een aanpassing doorgevoerd, de interne vanghaak werd, wegens aanhoudende corrosieproblemen, vervangen door een extern exemplaar. Deze stak circa 30 cm uit achter de romp. Verder werd het toestel uitgerust met een APS-4 radar, die in een pod onder de rechter vleugel was aangebracht.
TBM-3W:
Gedurende de tweede wereldoorlog bleek dat de scheepsradar niet eerder in staat was om vliegtuigen, die lager dan circa 150 meter vlogen, dan wanneer deze tot op een afstand van ongeveer 35 km waren genaderd. De enige manier was om de radar veel hoger te plaatsen dan nu het geval was.
Een goede oplossing was om de radar in een vliegtuig te plaatsen. Met de ontwikkeling van de APS-20 radar, die door een vliegtuig kon worden meenomen, kon dit probleem worden verholpen.
Men rustte een TBM-3 uit met deze radar. De mitrailleurbewapening werd verwijderd; het bommenruim diende als radarruimte en de antenne werd in een radome onder de radarruimte geplaatst. De geschutskoepel werd eveneens verwijderd en er werd plaats gemaakt voor de benodigde radio- en radarapparatuur. Verder werden twee stabilisatievinnen aangebracht.
Het toestel, XTBM-3W, vloog voor het eerst in augustus 1944.
Mede onder druk van de kamikazeaanvallen, werden veertig TBM-3’s aangepast en begin 1945 kon met de operationele training worden begonnen. De oorlog was echter al afgelopen, voordat de TBM-3W operationeel kon worden ingezet.
De toestellen werden echter toch in dienst genomen, vanwege de gebleken kwaliteiten als AEW-toestellen.
Na de ontwikkeling en het in gebruik nemen van de TBM-3S werden beide typen als team ingezet voor de onderzeebootbestrijding. In de loop van de jaren vijftig werden ze vervangen door de Grumman Af-2W en AF-2S Guardian. [Deze werden eind jaren vijftig al weer opgevolgd door de Grumman Tracker]
TBM-3S:
Dit type werd onder druk van de toenemende dreiging van de groeiende Sovjet-Russische onderzeebootvloot ontwikkeld.
Een aantal TBM-3E’s werd voorzien van nieuwe elektronica en bewapening. De geschutskoepel werd verwijderd en vervangen door een ruimte voor de radaroperator. Delen van de canopy werden afgedekt en de zuurstofvoorziening werd verwijderd, daar slechts op lagere hoogten zou worden gevlogen.
Voor contact met een datalink-systeem van bijvoorbeeld de TBM-3W werd een antenne op het roer geplaatst. In het bommenruim konden dieptebommen en akoestische torpedo’s worden meegenomen.
Een speciale versie werd aan Groot-Brittannië geleverd als AS-4. Deze hadden een zoekradar in een kleine radome onder de romp. De TBM-3S werd onder MDAP geëxporteerd naar onder andere Canada, Frankrijk en Nederland. De canopies van deze exportversies verschilden onderling nogal.

 

Technische gegevens
Afmetingen:
Lengte: 12,48 m Spanwijdte: 16,5 m
Hoogte: 4,98 m Vleugeloppervlak: 45 m2
Gewichten:
Leeggewicht: 4793 kg Max. startgewicht: 8117 kg
Prestaties:
Max. snelheid: 444 km/u Stijgsnelheid: - m/min
Kruissnelheid: k236 km/u    
Vliegbereik: 1625 km Plafond: - m
Overig:
Motortype: én Pratt & Whitney R-2600-20 Twin Wasp van 1750 pk
Bemanning: -
Bewapening: -

 


De MLD ontving in 1954 in totaal 78 Avengers, verdeeld over drie typen, namelijk 34 TBM-3S2; 24 TBM-3W2 en 20 TMB-3E/TMB-3E2. Dit waren iets verbeterde uitvoeringen van de oorspronkelijke typen.
De S en W-typen vormden de kern van de onderzeebootbestrijding en een groot deel werd aan boord van de Karel Doorman gestationeerd.
De TBM-3W2 was voorzien van de APS-20 radar.
Voor nachtelijke acties was de TBM-3S uitgerust met een zoeklicht. Als bewapening konden vier dieptebommen worden meegenomen; verder konden twee tot zes sonoboeien onder de vleugels worden meegevoerd. De bijbehorende ontvanger werd door de telegrafist bediend; deze moest eerst een 1.20 lange antenne neerlaten. Verder konden nog markeerlichten, rookbommen, oefenbomen en raketten worden meegenomen.
Medio 1951 werden de eerste bemanningen opgeleid in de VS.
De eerste TBM-3Ws arriveerden in augustus 1953 in Nederland. De rest van de TBM-3W’s volgden in de loop van het jaar.
Door een tekort aan reserveonderdelen en testapparatuur voor de elektronica was het echter nog niet mogelijk om de toestellen operationeel in gebruik te nemen.
Verder waren de TBM-3S-toestellen nog niet beschikbaar. Deze werden in de loop van 1954 afgeleverd.
VSQ 4 was het eerste squadron dat, zij het tijdelijk, de TBM-3W Avenger ontving en werd voor korte tijd bestemd als boord-squadron, maar daarna als opleidingssquadron gestationeerd op Valkenburg.
Vanaf september 1954 was ook VSQ 2 uitgerust met de Avengers en werd in januari 1955 ingescheept op de ‘Doorman”, samen met een detachement van VSQ 4.
In de loop van 1955 werd het squadron overgeplaatst naar de Britse carrier “Bulwark” omdat de “Doorman” tussen 1955 en 1958 grondig werd verbouwd en gemoderniseerd.
Vanaf oktober 1955 waren de beide Avengersquadrons op Valkenburg gestationeerd, af en toe werd ook een detachement naar ander NAVO-bases uitgezonden.

Eind 1956 werden de nog bij VSQ 1 en 5 gebruikte Fireflies overgebracht naar Nieuw-Guinea, bij VSQ 7.
Om het Avenger-bestand uit te breiden ontving men van de Britse Royal Navy een tiental TBM-3E’s en een tiental TBM-3E2’s, die in januari – maart 1958 werden afgeleverd. Vier toestellen (U-27 t/m U-30) werden meteen bestemd als onderdelen leverancier en zijn nooit operationeel gebruikt.
De toestellen werden bij alle drie Avenger-squadrons gebruikt en er zijn ook enkele op de “Doorman” gebruikt als oefening.
De opleiding op dit type, bij VSQ 1 op Curaçao werd opgeheven en worden vervangen door opleiding op de Avengers.
In 1957 ontving VSQ 1 vijf TBM-3S en drie stuks TBM-3W, medio 1958 kwamen daar nog eens vier TBM-3E’s bij. Het squadron had ook nog twee Harvards in gebruik voor onder andere instrumentvliegopleiding.
In mei 1958 werd de “Doorman” weer in de vaart genomen. In 1959 werd een reis naar Nieuw-Guinea ondernomen. Na zes maanden arriveerde men in augustus 1960 in Hollandia. VSQ 2 werd voor twee maanden op Biak gestationeerd.

In de loop van 1960 werden de Avengers vervangen door de Grumman S-2F Tracker. VSQ 4 al in juni/juli 1960; VSQ 2 volgde in januari 1961. VSQ 1 ontving als laatste in december 1961 de eerste CS-2F Trackers.

 


Grumman TBM-3 Avenger

 

 
   

 


Registratie-overzicht Grumman TBM-3E1/2, TBM-3W 'Warner' en TBM-3S 'Strike' van de MLD.

Grumman TBM-3E1/2 Avenger

Registratie
Registratie
2e Registratie
2e Registratie
RAF Registratie
RAF Registratie
Constr. nr.
Constr. nr.
USN BuNo.
USN BuNo.
Datum in dienst
Datum in dienst
Datum uit dienst
Datum uit dienst
Opmerkingen
Opmerkingen
U-20 65 XB399 3429 53367 8-1-1958 8-2-1961 Gesloopt NA
U-21 66 XB381 2718 85899 8-1-1958 8-2-1961 Gesloopt NA
U-22   XB449 2975 86156 8-1-1958 16-12-1959 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
U-23   XB396 3612 53550 6-2-1958 16-12-1959 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
U-24   XB308 3169 53107 6-3-1958 24-10-1958 Ongeval
U-25 67 XB445 2368 85549 17-3-1958 25-7-1960 Retour MAAG
U-26 68 XB447 2749 85930 17-3-1958 25-7-1960 Retour MAAG
U-27   XB377 3619 53557 17-3-1958 16-12-1959 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
U-28 69 XB385 3666 53604 19-2-1958 25-7-1960 Retour MAAG
U-29 71 XB382 3161 53099 19-2-1958 13-1-1961 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
U-30 70 XB379 4036 91131 6-2-1958 8-2-1961 Gesloopt NA
U-31 72 XB384 4628 91723 19-2-1958 13-1-1961 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
U-32 73 XB378 3204 53142 6-2-1958 25-7-1960 Retour MAAG
U-33 74 XB369 3986 53924 17-3-1958 11-10-1961 Gesloop
U-34 75 XB331 2993 86174 6-3-1958 25-7-1960 Retour MAAG
U-35   XB394 3500 53438 8-1-1958 29-4-1959 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
U-36   XB437 4260 91355 6-2-1958 1-5-1958 Voor reservedelen
U-37   XB393 3122 53060 19-2-1958 29-7-1958 Voor reservedelen
U-38   XB401 3610 53548 6-3-1958 1-8-1958 Voor reservedelen
U-39   XB372 3054 86235 6-3-1958 14-4-1958 Voor reservedelen

 

Grumman TBM-3S2 Avenger

Registratie
Registratie
2e Registratie
2e Registratie
Constr. nr.
Constr. nr.
USN BuNo.
USN BuNo.
Datum in dienst
Datum in dienst
Datum uit dienst
Datum uit dienst
Opmerkingen
Opmerkingen
A-1   4562 91657 30-1-1954 15-6-1954 Ongeval MarineVliegKamp Valkenburg
A-2 20 3353 53291 30-1-1954 5-5-1961 Gesloopt NA
A-3   4372 91467 30-1-1954 16-12-1959 Gesloopt NA
A-4   3309 53247 15-2-1954 17-5-1954 In zee (Egmond)
A-5 21 2849 86030 30-1-1954 15-2-1961 Gesloopt NA
A-6 22 3186 53124 6-2-1954 5-5-1961 Gesloopt NA
A-7   3151 53089 30-1-1954 18-2-1956 In zee (Kanaal)
A-8   3916 53854 4-2-1954 16-12-1959 Gesloopt NA
A-9   3928 53866 23-2-1954 27-1-1959 In zee (Bermuda)
A-10 23 4474 91569 30-1-1954 7-1-1961 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
A-11   3713 53651 5-2-1954 16-12-1959 Gesloopt NA
A-12   2671 85852 15-2-1954 29-8-1959 In zee vanaf Karel Doorman
A-13 24 3784 53722 23-2-1954 30-7-1960 Gesloopt, MarineVliegKamp De Kooy
A-14   3149 53087 30-1-1954 8-9-1959 In zee vanaf Karel Doorman
A-15 25 3818 53756 9-10-1954 14-11-1960 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
A-16 26 2348 85529 7-10-1954 23-3-1961 Gesloopt NA
A-17 27 4094 91189 7-10-1954 14-10-1960 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
A-18   4591 91686 10-10-1954 29-3-1955 In zee vanaf Karel Doorman
A-19   3264 53202 28-2-1955 26-11-1957 In zee (IJmuiden)
A-20 28 3274 53212 28-2-1955 25-2-1960 In zee (Gibraltar)
A-21 29 3312 53250 28-2-1955 12-10-1960 In zee
A-22 30 3320 53258 28-2-1955 14-11-1960 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
A-23 31 3702 53640 28-2-1955 1-4-1961 Gesloopt NA
A-24 32 2808 85989 28-2-1955 28-1-1960 In zee (Katwijk)
A-25 33 3644 53582 28-2-1955 12-5-1961 Gesloopt NA
A-26 34 3708 53646 28-2-1955 12-5-1961 Gesloopt NA
A-27 35 3733 53671 28-2-1955 7-1-1961 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
A-28 36 3982 53920 28-2-1955 30-7-1960 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
A-29 37 2442 85623 28-2-1955 7-1-1961 Afgevoerd
A-30 38 2131 69392 31-5-1955 12-1-1961 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
A-31 39 2465 85646 31-5-1955 16-12-1959 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
A-32 40 4209 91304 31-5-1955 30-7-1960 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
A-33 41 4233 91328 31-5-1955 10-1-1961 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
A-34 42 4281 91376 31-5-1955 7-1-1961 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy

 

Grumman TBM-3W2 Avenger

Registratie
Registratie
2e Registratie
2e Registratie
Constr. nr.
Constr. nr.
USN BuNo.
USN BuNo.
Datum in dienst
Datum in dienst
Datum uit dienst
Datum uit dienst
Opmerkingen
Opmerkingen
P-101   3423 53361 29-9-1953 26-9-1954 In zee vanaf Karel Doorman
P-102 45 2469 85650 29-9-1953 14-11-1960 Naar Anth. Fokkerschool.
Medio 1980 geruild voor Fokker S-11;
Machine via Brittanië naar VS en daar gerestaureerd tot vliegwaardige TBM
P-103   2570 85751 29-9-1953 28-10-1955 In zee, HMS Bulwark
P-104 46 2699 85880 29-9-1953 14-4-1960 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
P-105   2858 86039 29-9-1953 16-12-1959 Gesloopt NA
P-106 47 4361 91456 29-9-1953 10-1-1961 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
P-107   2309 85490 29-9-1953 16-12-1959 Gesloopt NA
P-108 48 3048 86229 29-9-1953 30-7-1960 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
P-109 49 3198 53136 29-9-1953 16-12-1959 Gesloopt NA
P-110 50 4643 91738 29-9-1953 30-7-1960  
P-111 51 3007 86188 29-9-1953 7-1-1961 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
P-112 52 4060 91155 29-9-1953 30-1-1960 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
P-113 53 4201 91296 29-9-1953 7-1-1961 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
P-114 54 4290 91385 29-9-1953 14-11-1960 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
P-115 55 4308 91403 29-9-1953 7-1-1961 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
P-116 56 4311 91406 29-9-1953 12-1-1961 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
P-117 57 4328 91423 29-9-1953 10-1-1961 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
P-118 58 4361 91457 29-9-1953 30-7-1960 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
P-119 59 4363 91458 29-9-1953 7-1-1961 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
P-120 60 4421 91516 1-10-1953 10-1-1961 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
P-121 61 4381 91476 1-10-1953 2-5-1961 Gesloopt NA
P-122 62 4393 91488 1-10-1953 2-5-1961 Gesloopt NA
P-123 63 4475 91570 1-10-1953 7-1-1961 Gesloopt MarineVliegKamp De Kooy
P-124 64 4618 91713 1-10-1953 2-5-1961 Gesloopt NA

 


Schaal 1/72

Hieronder volgt een overzicht van beschikbare modellen in schaal 1/72. De samengevatte informatie is grotendeels afkomstig uit Detail & Scale.

Let er op dat de TBM-3W2 van de MLD een antenne op het richtingsroer heeft. Controleer dit aan de hand van fotomateriaal. Bij de TMB-3S van de MLD ontbreekt de antenne op het richtingsroer. Ga dit ook weer na aan de hand van fotomateriaal.

De canopy van de TBM-3S is van hetzelfde type dat werd gebruikt door de US Navy.

 • Academy/Minicraft
  • Kit 1651: TBF-1 Avenger:
   • Dit is in feite een mix van een Tarpon I en een Tarpon II. Het mist de neusmitrailleur en ook de latere mitrailleurs in de vleugel. De cockpit is weer zoals in de TBF-1 en Tarpon I.
    De positie van de antenne is als op TBF-1C en latere typen. Bijgeleverd zijn ook de blisters voor de Tarpon. Kortom voor een MLD-machine is dit model niet geschikt.
 • Airfix
  • Kit 03033: TBM-3 Avenger;
   • Dit is één van de oudere, zo niet de oudste nog leverbare Avenger-modellen in deze schaal.
    Het model is voorzien van de roemruchte Airfix-rivetting. Deze dient u af te schuren, waarna u het model kunt voorzien van nieuwe ingegraveerde paneellijnen.
    De passing van de onderdelen is matig, de leeftijd van de mal zal hierbij een rol spelen.
    De koelkieuwen lijken meer op die van en TBM-3E dan op die van een TBM-3
    De YAGI-antenne’s zijn vrij grof, voor het mooie kunt u die beter vervangen door zelfgemaakte antennes.
    Het interieur en ook de wielbakken zijn vrij kaal en dienen gedetailleerd te worden. De motor is redelijk van vorm, maar kan desgewenst worden vervangen door een exemplaar van bijvoorbeeld Aeroclub. De canopy is vrij dik uitgevoerd, hoewel het frame weer mooi dun is. Wel is (net als bij de Academy-kit) een verticaal frame-stijl rechts en net naast de piloot aangebracht. Deze hoort daar niet. Deze stijl zit wel aan de linkerzijde. De vorm en afmetingen van het model zijn over het algemeen goed.
 • Hasegawa
  • Kit 24AP34 / 2400673:
   • TBM-3 Avenger/ TBM-3E Night Avenger: [Hasegawa heeft ook een model van de TBM-1C/Tarpon II uitgebracht.] Het bommenruim van dit model kan opengelaten worden, wel is dan een groot gat zichtbaar dat dichtgemaakt dient te worden.
    Verder ontbreken de kleine ramen tussen het bommenruim en de radioruimte. De motor is ook bij dit model redelijk, maar kan desgewenst worden vervangen.
    Er is een stoel voor de tweede cockpit meegeleverd, deze hoort niet in de TBM-3. De kruipruimte nar het radiocompartiment dient opengemaakt te worden.
    De cockpit is vrij kaal ingericht, wel zijn decals voor het instrumenten paneel meegeleverd. De YAGI-antennes dient u ook hier zelf te maken. Net als bij de overige modellen van de Avenger is ook hier weer de onjuiste stijl aan de rechterzijde aanwezig, weghalen dus.
    De koelflappen en flaps die met dit model zijn meegeleverd zijn voor een TBM-3E en niet voor een TBM-3.
    Voor de weergave van een TBM-3E-versie dient u de mitrailleur in de buik weg te laten en de ramen dicht te maken. Verder is de vanghaak van de TBM-3E een externe uitvoering.
  • MACH2
   • Kit GP.013: TBM-3W Een short run injectie kit.

 

IMG 8706

Model van Grumman TBM-1C, gebouwd als Grumman TBM-3E. Gebruikt is de Academy kit met decals van Dutch Decal.
[Voornaamste verschil is de motor. Verder is de Academy kit niet geheel correct. Zie de opmerkingen hierboven.]

IMG 8707

 

Grumman TBM 3E2 Avanger AKleijn
Model van een Grumman TBM-3E Avenger, gebouwd door Adri Kleijn.

 

Grumman TBM3E Avenger PBanis
Model van een Grumman TBM-3E Avenger, gebouwd door Peter Banis.

 

Grumman TBM 3S2 Avenger AKleijn
Model van een Grumman TBM-3S2 Avenger, gebouwd door Adri Kleijn.

 

Grumman TBM 3W2 Avanger AKleijn
Model van een Grumman TBM-3W2 Avenger, gebouwd door Adri Kleijn.

 

Grumman TBM 3W2 Avanger gr AKleijn
Model van een Grumman TBM-3W2 Avenger, gebouwd door Adri Kleijn.

 

Modelling add-on

 • Aires
  • Set 7001: Landingsgestel
  • Set 7007: Grumman TBM/TBF Avenger detail set (for Hasegawa)
  • Set 7208: TBM Avenger wheels & paintmask (Hasegawa)
 • Airmodel
  • Set XX: TBM-3W: Een vacu-gevormde conversie-set voor een TBM-3W.
 • Airwaves
  • Set AC72108: Detaillering set TBM Avenger
 • CMK
  • Set Q72045: TBM Avenger Wheels (Academy)
 • Eduard
  • Set SS252: Detailleringsset voor Hasegawa
  • Set BIG 7216: Detailleringsset voor hasegawa
  • Set E72-441: Landingsflaps voor Hasegawa
  • Set E72-442: Bomb bay (voor hasegawa)
  • Set E72-252: Detailleringsset interior voor Hasegawa
  • Set E72-244: Detailleringsset voor Hasegawa
  • Set E72-245: Detailleringsset, Flaps en bombbay voor TBM Avenger (Hasegawa kit)
  • Kit E72-079: Detailleringsset voor TBF/TBM Avenger (Hasegawa kit)
  • Set E72-080: Detailleringsset, flaps, voor TBF/TBM Avenger (Hasegawa kit)
  • Set E72-199: Update set voor TBFAvenger (Hasegawa kit)
  • Set XS052: Express Mask TBM/TBF Avenger (Hasegawa)
 • Falcon
  • Triple Conversion Kit 7: Vacu Conversion Kit voor P2V-5 Neptune, TF86F Sabre en een TBM-3W Avenger.
  • Set VAX01: US Navy WW2 (TBM,OS2U,TBD,F4F)
 • HighPlanes
  • Kit 72021: Grumman TBM-3W: Een conversieset bestemd voor het Hasegawa model. Naar men zegt één van de beste modellen van de TBM-3W.
 • KMC
  • Set 72-7007: Update set TBM-1C
 • Leading Edge
  • Set SDP72-001: Een conversion kit voor drie verschillende (Canadian) Avengers zoals de TBM-3S
 • Mach2
  • Set GP.013: Grumman TBM-3W AEW Avenger Sub Hunter
 • Magna Models
  • Set 1572: Een conversie kit voor een TBM-3S
  • Set 7204: Grumman Avenger AN/APS Radome
 • Minimeca
  • Set REF.7203: Uitlaat voor TBM/TBF Avenger
 • Neomega
  • Set A4: Landingsgestel en wielen (voor Academy)
  • Set M2: Pratt & Whitney R2600 (A20 B25, TBM/TBF)
 • Owl Decals
  • Set PE72003: Radar Aerials ASB - Night Avenger
  • Set PUR72004: TBM3D Avenger Torpedo Nightfighter conversion
 • Pavla
 • Set V7207: US Navy WW2 canopy set (F4F, F6F-5,F8F,F4U-1,TBF-1,SC1)
 • Quickboost
  • Set 72033: TBM/TBF Avenger engine (Hasegawa)
 • Res-im Resin Improvements
  • Set E72035: Detailset Grumman TBF-1 Avenger (Hasegawa)
 • RVHP
  • Set 7240 Een conversie kit voor een TBM-3W.
 • Scobi-do Produtions
  • Set 72-001: Royal Canadian Navy Avengers (Hasegawa)

Decals

 • Dutch Decal
  • Set 72004: decals voor Meteor T.Mk.7; Grumman TBM-3E Avenger; Grumman TBM-3S2 Avenger; Grumman TBM 3W2 Avenger; De Havilland DH-82 Tiger Moth; Sikorsky SH-34J; Fairey Firefly Mk.IV; Noorduyn Harvard UT-6; Lockheed Harpoon; Westland Lynx UH-14A/14B; Dornier Do-24K X-12 RLM-02/RLM-01. Bij de set zijn geen rozetten of 'stencilling' toegevoegd.
  • Set 72018: decals voor Grumman TBM-3W2 Avenger; Grumman TBM-3E2 Avenger; Fairey Firefly T.Mk.1; Fairey Firefly Mk.1; Fairey Firefly FR.Mk.IV; DeHavilland DH-82; Westland Wasp AH-12A; Lockheed P2V-5 Neptune; North Americxan B-25D MItchell.
 • Flevo Decal
  • Set FD72-013: decals voor Royal Netherlands Navy Pt. II (Grumman TBM-3E Avenger, Harvard, Catalina, Oxford, Beech TC-45J, Fokker S-11)

Schaal 1/48

Bouwpakketten

 • Academy
  • Kit 12285: TBM-3 Avenger "USS Bunker Hill"
 • Accurate Miniatures
  • Kit 3403: Grumman TBF-1C Avenger
  • Kit 480120: Grumman TBF/M Avenger (Lt George H.W. Bush, VT51 USS Jacinto)
  • Kit 480121: Grumman TBM-3 Avenger Night Fighting Bomber of VT(N)90
  • Kit 480120: TBF/TBM Avenger (VT51 USS San Jacinto, Lt George Bush)
  • Kit 480123: Grumman TBM-3D Avenger
 • Hobby boss
  • Kit 80325: Grumman TBM-3 Avenger
  • Kit 80331: British Fleet Air Arm Avenger Mk 1
  • Kit 80314: Grumman TBF-1C Avenger
 • Italeri
  • Kit 342644: TBF/TBM-1 Avenger
 • Lindberg
  • Kit 5307:George Bush TBF Avenger
  • Kit 70575:George Bush TBM-1C Avenger

Modelling add-on

 • Belcher Bits
  • Set XX: RCN TBM3E/AS3 Avenger Conversion set including Accurate Model kit (MLD versie)
  • Set YY: RCN TBM3/AS3 Avenger Conversion set
 • Dangerboy
  • Set TBF: TBF/TBM Avenger Wingfold Conversion (Accurate)
 • Eduard
  • Set BIG4938: Detailset Grumman TBF-1 Avenger (Hobby Boss)
  • Set BIG4935: Detailset Grumman TBM-3 Avenger (Hobby Boss))
  • Set E49-457 / FE457: Detailset Grumman TBF-1 Avenger Self adhesive (Hobby Boss))
  • Set E48-626: Detailset Grumman TBM/TBF Avenger Landing Flaps (Hobby Boss))
  • Set E49-450 / FE450: Detailset Grumman TBM-3 Interior Self adhesive (Hobby Boss))
  • Set E48-629: Detailset Grumman TBF-1 Exterior (Hobby Boss))
  • Set E48-628: Detailset Grumman TBF-1/TBM-3 Bomb Bay (Hobby Boss))
  • Set E48-624: Detailset Grumman TBM-3 Exterior (Hobby Boss))
  • Set BIG4843: Detailset TBM3 Avenger (Accurate Miniatures))
  • Set E49-287 / FE287: Detailset TBM-3 Avenger (Accurate Miniatures))
  • Set E48-467: Detailset TBM Avenger Flaps (Accurate Miniatures))
  • Set BIG4830: Detailset TBF1 Avenger (Accurate Miniatures))
  • Set E49-267 / FE267: Detailset TBF1 Avenger (Accurate Miniatures))
  • Set E48-482: Detailset Grumman TBF Avenger landing Flaps (Accurate Miniatures))
  • Set E48-187: Detailset Grumman TBF-1c Avenger)
  • Set E48-206: Grumman TBM-3 Avenger (Accurate Miniatures))
  • Set E48-144: Detailset Grumman TBM Avenger (Bomb Bay))
  • Set XF108: Express Mask TBM/TBF Avenger (Accurate Miniatures)
 • Falcon Canopies
  • Set VAX07: US Navy WW2
 • Minimeca
  • Set REF.4803: Uitlaat voor TBM/TBF Avenger
 • Model Design Constru
  • Set CV005: Grumman TBM-3W Avenger
  • Set CV007: Grumman TBM-3S Avenger (Royal Canadian Navy)
  • Set CV008: Grumman Avenger AS6 (Royal Navy)
  • Set CV006: Grumman TBM-3S Avenger (Kon Marine,USA,France,Japan)
 • Neomega
  • Set M2/48: Pratt & Whitney R2600 (A20 B25, TBM/TBF)
 • Obscureco Aircraft
  • Set 48003: Two Hamilton Standard 13'1" Props
 • Owl Decals
  • Set PE48003: Radar Aerials ASB - Night Avenger
 • Scale Aircraft Conversions
  • Set 48136: TBF/TBM/Mk.1 Avenger Landing Gear (Hobby Boss)
  • Set 48029: Grumman TBF/TBM Avenger (Accurate Miniatures/Italeri)
 • Teknics
  • Set 4857: TBM/TBF Avenger Instrument panels & Rudder Pedals
 • True Details
  • Set 48044: TBM/TBF Avenger Wheel Set
 • Vector resin
  • Set 48010: Wright R2600
 • Verlinden
  • Set 1274: Grumman TBM/TBF Avenger Super Detail Set for Accurate Miniatures/Italeri
 • Wolfpack
  • Set 48005: TBF/TBM Avenger Wing Folded set (for Accurate Miniature

Decals

 • Flevo Decal
  • Set FD48-013: Royal Netherlands Navy Pt. II (Grumman TBM-3E Avenger, Harvard, Catalina, Meteor T7, Auster MKIII)
 • Dutch Decal
  • Set DDPROFILE 10: Grumman TBM Avenger (MLD)

 


Bij aflevering waren de toestellen geheel MidNight Blue met witte registraties.
De propellernaaf was voorzien van de squadronkleur: VSQ 2 Rood; VSQ 4 Blauw en wit (?) bij VSQ 1.
De rozetten waren in zes posities aangebracht en een vlag op het staartvlak. Het vliegtuigvolgnummer werd herhaald op de motorkap. Net onder het stabilo stond in kleine witte letters “Kon. Marine”.

Eind jaren vijftig werden de toestellen na groot onderhoud, uitgezonderd de TBM-3E’s, die donkerblauw bleven, voorzien van een tweekleurig kleurenschema met een donkergrijze bovenzijden en een sky onderzijde.
De registratie was nu in zwart aangebracht.
Later werden de registraties herzien en de rozetten werden toen in vier posities aangebracht.
De registratie werd herhaald op de linkeronderzijde van de linker-vleugel en tussen motorkap en vleugelvoorrand aan weerszijden op de romp.

Onderzijde
SchemaKleurnaamFS-nummerBS-nummerHumbrolXtraColorVallejo ModelColorVallejo ModelAirHataka
Standaard #1Geheel Dark Glossy Sea Blue: ANA 623 15042   181 X121 70.898 71.091 ~001
 
Standaard #2Bovenzijde Extra Dark Sea Grey ~6099 BS:640 123 / 106 X-5 / X-376 70.866 71.110 ~140
Onderzijde Sky - BS:210 90 X004 / X130 - 71.302 ~026

Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com

Grumman TBM-3E en TBM-3E2 Avenger

Grumman TBM3E Avenger-1-SMALL
Het eerste kleurenschema.
Grumman TBM3E Avenger-2-SMALL
het tweede kleurenschema.

 

Grumman TBM-3S Avenger

Grumman TBM3S Avenger-1-SMALL
Het eerste kleurenschema van de Grumman TBM-3S Avenger.
Grumman TBM3S Avenger-3-SMALL
Het derde kleurenschema van de Grummand TBM-3S Avenger.
Grumman TBM3S Avenger-1-SMALL
Het eerste kleurenschema van de Grumman TBM-3S Avenger.

 

Grumman TBM-3W Avenger

Grumman TBM3W Avenger-1-SMALL
Het eerste kleurenschema van de Grumman TBM-3W Avenger.
Grumman TBM3W Avenger-2-SMALL
Het tweede kleurenschema van de Grumman TBM-3W Avenger.
Grumman TBM3W Avenger-3-SMALL
Het derde kleurenschema van de Grumman TBM-3W Avenger.

 


Literatuur.

Van Farman tot Neptune 2 Hugo Hooftman   1965 La Rivière & Voorhoeve, Zwolle
Zestig jaar Marineluchtvaartdienst in Beeld. Hugo Hooftman Pag. 118 t/m 123 1977 Uitgever: Europese Bibliotheek, Zaltbommel
Dutch Military Aviation 1945-1978 Paul A. Jackson Pag. 84 - 85 1978 Uitgever: Midland Countries Publications, Leicester
Nederlandse Marinevliegtuigen Thijs Postma & Nico Geldhof Pag. 58 1978 Uitgever: Omniboek, 's Gravenhage
70 Jaar Marine-LuchtvaartDienst Nico Geldhof Pag. 110; 129 1987 Uitgeverij Eisma b.v., Leeuwarden
Vliegen voor de Vloot; 70 jaar Marineluchtvaartdienst Harm J. Hazewinkel Pag. 44 1987 Uitgever: Rebo Produkties, Sassenheim
Aircraft Number 82 TMB/TBF Avenger in action. Charles L. Scrivner Pag. 31 - 38; 41 - 43; 46 - 47 1987 Uitgever: Squadron/Signal Publications Inc., Carrolton, Texas
Luchtvaartwereld; 6e jaargang nummer 6: Grumman TBM Avenger, Corpulente wreker Nico Geldhof Pag. 181 - 186 1989 Uitgeverij Ten Brink, Meppel
TBF & TBM Avenger Detail & Scale vol. 53 Bert Kinzey Pag. 1997 Uitgever: Squadron/Signal Publications Inc., Carrolton, Texas
Camouflage en Kentekens J.Greuter e.a.   1997 Uitgeverij Bonneville, Bergen (NH)
85 Jaar Marineluchtvaartdienst in beeld Van Farman tot NH 90 Helikopter Peter Korbee Pag. 116 - 119 2002 Uitgever: Korbee MLD Promotie, Valkenburg
MIP 2003/1: Hunter-Killer Avengers in 1/48     2003 IPMS Nederland
Dutch Profile 7: De MLD Avenger TBM-3S Strike /3W Warner /3E Easy Geldhof N. / L. Boerman   2008 Dutch Profile - Zwamerdam

 

Websites.

Met dank aan J. Visschedijk voor aanvullingen en correcties aangaande het registratie-overzicht