Nederlandse Modelbouw en Luchtvaartsite

Dutch Modelling and Aviation

In Memoriam

Klaas Willem Jonker
(Wilko)
† 30 april 2018

Op maandag 30 april 2018 is Wilko Jonker na een lang ziekbed overleden op de leeftijd van 58 jaar. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter. De Nederlandse militaire lichtvaart en plastic modelbouw waren zijn hobby en op deze website heeft hij alle kennis die hij in de vele jaren daarover heeft verzameld gedeeld. Zijn hobby heeft hem tot in de laatste week van zijn leven af kunnen leiden van de voortwoekerende ziekte in zijn lijf. De contacten met andere hobbyisten waren een belangrijkste steun voor hem.

Deze website zal door verschillende mensen zo lang mogelijk in stand worden gehouden, zodat andere liefhebbers kunnen blijven profiteren van uitgebreide inhoud.

North American P-51D/K Mustang

Historie

In april 1940 werd North American Aviation door de RAF benaderd om de Curtiss Hawk 87 (P-40D) in licentie te bouwen.  North American, die al een aantal North American NA-16 trainers aan de RAF had geleverd antwoordde dat NAA een beter jachtvliegtuig kon ontwerpen en bouwen in de tijd die nodig was om de P-40 in productie te nemen.

De RAF ging hiermee akkoord mits het prototype van wat Model NA-73 zou worden, in 120 dagen gereed zou zijn.

De USAAC gaf hiervoor toestemming, mits ze twee toestellen zouden ontvangen voor test-doeleinden.

Het contract werd op 23 mei 1940 ondertekend. Het toestel moest worden uitgerust met 8 mitrailleurs. NAA had al sinds 1939 aan een vergelijkbaar project gewerkt en er was al veel werk verzet voor de ontwikkeling van het nieuwe toestel.

Curtiss was in dezelfde tijd bezig met de XP-46 voor de RAF en ontving door tussenkomst van RAF technische aerodynamische gegevens over de Curtiss P-46.

Deze werden gebruikt bij de ontwikkeling van de XP-73. Al was het ontwerp vrijwel gereed voordat deze gegevens beschikbaar kwamen.

De NA-73 was een geheel metalen toestel met een speciale NACA laminaire vleugel. De vleugel was zo ontworpen dat deze zo eenvoudig mogelijk was te bouwen. Het onderstel had een spoorwijdte van bijna 3,7 meter wat het landen eenvoudiger maakte. Verder was een vloeistof gekoelde lijnmotor gespecificeerd. De enige Amerikaanse motor die in aanmerking kwam, was de Allison V-1710 motor. Deze was vergelijkbaar met de Rolls Royce Merlin, maar leverde op grotere hoogten minder vermogen. NAA overwoog enige tijd om een turbo toe te passen, maar zag daarvan af vanwege de tijdsdruk.

De Allison had een onderliggende carburator, de luchtinlaat van de NA-73X was dus boven op de neus gepositioneerd, de inlaten voor de motor- en oliekoelers waren onder de romp aangebracht. Deze koelinlaat was zo ontworpen dat deze een extra bijdrage aan de snelheid leverde.

Nadeel was wel het extra gewicht. De brandstofcapaciteit was twee maal zo groot als van de Spitfire en aangebracht in elk van de vleugels tussen de beide hoofdliggers. 

De bewapening bestond uit twee .50 inch gesynchroniseerde mitrailleurs onder in de neus, twee .50 inch mitrailleurs waren net naast de landingsgestellen aangebracht en verder waren vier .30 brownings aan gebracht in de buitenste vleugelhelften.

De afbouw begon al na 102 dagen na het afsluiten van het contract en het type kreeg eind september 1940 de aanduiding XP-51.  De RAF gaf toen ook opdracht tot levering van 620 toestellen door hen aanduid als Mustang I.

Het testen van de twee XP-51’s verliep uiterst traag vooral doordat de USAAC al een aantal andere toestellen als Lockheed P-38 en de Bell P-39 in onderzoek had.

Helaas was de bouw van de motor de vertragende factor en ook de nieuwe remsystemen waren nog niet gereed, zodat het toestel tijdelijk was uitgerust met de wielen van de AT-6.

De eerste vlucht werd uiteindelijk gemaakt op 26 oktober 1940 en het toestel bleek ruim 40 km/h sneller te zijn dan de P-40 met dezelfde motor.

Gedurende de testperiode werden een aantal wijzigingen aangebracht onder andere aan de inlaat onder de romp die werd vergroot en meer naar voren werd verplaatst. Eind november 1940 maakte het toestel een noodlanding wegens brandstofgebrek, waardoor het toestel gedurende een aantal maanden niet beschikbaar was wegens reparaties. Van januari 1941 tot en met juli 1941 werden de tests weer voortgezet.

De RAF gaf nog een extra opdracht voor nog eens 300 stuks met kleine aanpassingen. Deze toestellen, NA-83, verschilden vooral in aangepaste uitlaten.

In april 1942 maakte een testpiloot van Rolls-Royce een vlucht in een P-51A en was erg onder de indruk van het toestel. Het was niet alleen bij 50 km/u sneller dan de Spitfire Mk. Vb, maar had ook een bijna tweemaal zo groot vliegbereik. Hij stelde voor om het toestel te voorzien van de toen nieuwe Merlin 60. De Merlin 61 had een twee-traps compressor, die echter grotere luchtkoeling vereiste. Deze werd onder de vleugels gemonteerd. In augustus werd toestemming verkregen om drie toestellen aan te passen, aanvankelijk drie toestellen, maar later nog twee toestellen extra. Deze toestellen werden door de RAF aangeduid als Mustang X, al was geen van de toestellen identiek aan de ander. Ze waren allen voorzien van een vierbladige propeller, een kleine radiator onder de neus en een Merlin 65 motor, geschikt voor grotere hoogten. De Merlin 65 leverde ruim 200 pk meer op 6000 m en bijna 500 pk meer op 7600 m hoogte dan de oorspronkelijke Allison V-1710. De eerste vlucht werd gemaakt op 12 oktober 1942.

NAA werd door de militaire attachee Majoor T. Hithcock geïnformeerd over deze ontwikkelingen. Rond die tijdd was Rolls-Royce in onderhandeling met Packard om de Merlin in licentie te bouwen. NAA kreeg toestemming om twee airframes aan te passen en te voorzien van de Merlin. Deze toestellen werden aangeduid als XP-78.

Er werden twee P-51 Mustang Ias uitgekozen die als NAA project Na-101 werden beproefd. De USAAC aanduiding werd later gewijzigd in XP-51B. De ontwikkeling werd verder geheel in de VS voortgezet, zonder bemoeienis van Rolls-Royce zelf.

De toestellen werden uitgebreid geteste en ondergingen tal van aanpassingen. Uiteindelijk werden in augustus 1942 op basis van de door NAA verwachte prestaties 400 P-51Bs besteld, nog voordat de eerste vlucht was gemaakt. Deze vond pas eind november 1942 plaats.

Versies.

North American NA-73 Mustang I:
De eerste productie Mustang I vloog op 23 april 1941, maar was onbewapend en aanvankelijk onbeschilderd. Het werd door NAA gebruikt voor ontwikkelingsdoeleinden. Het tweede toestel AG346 was wel volledig bewapend en in september aan de RAF overdragen die het uitgebreid testte in Brittannië, voorzien van Britse uitrusting. De meeste van de eerste geleverde toestellen werden door de RAF uitgebreid beproefd.
 • NA-91 Mustang IA:Ook werden proeven gedaan met raketten, externe brandstoftanks en ook met 40 mm kanonnen onder de vleugels.
  Eind september 1941 bestelde de USAAC 150 toestellen onder Lend-Lease voorwaarden ten behoeven van de RA. Deze werden door NAA aangeduid als NA91 en kregen dan de RAF de Mustang MK. IA.
  De USAAC duidde ze aan als P-51 en ze kregen serienummers 41-37320 tot en met 41-37469 en waren uitgerust met de Allison V-1710-F3R, [USAAC aanduiding V-1710-39].
  De oorspronkelijke mitrailleurs waren nu vervangen door vier 20 mm kanonnen in houders onder de vleugel.
  Door de Japanse aanval op Pearl Harbour werden niet alle toestellen afgeleverd, maar er werden bijna 60 stuks over genomen door de USAAC, onder de aanduiding P-51 of F-6A (uitgerust met twee camera's.
North American A-36 Mustang (NA-97):
In april 1942 bestelde de USAAC 500 stuks, fabrieksaanduiding NA-97. Deze grond-aanvalsversie kreeg de USAAC aanduiding A-36A.
Het toestel had de mogelijkheid om twee bommen van elk 500 pound mee te nemen, was voorzien van duikremmen en had zes .50 inch mitrailleurs, twee in de onderzijde van de neus en vier in de vleugels.
De motor was een Allison V-1710-87 van 1325 pk.
North American P-51A Mustang (NA-99):
In Augustus 1942 bestelde de USAAC 1200 toestellen, type NA-99, P-51A. Deze toestellen waren bestemd als jachtvliegtuig. De eerste maakte de eerste vlucht op 3 februari 1943.
Uiteindelijk werden er slecht 310 stuks van gebouwd, voordat werd overgeschakeld op de P-51B, die was uitgerust met de Rolls-Royce Merlin.
Ze waren voorzien van vier .50 inch mitrailleurs in de vleugels, een Alisson V-171081 (F20R) motor van 1200 pk, die voorzien van een turbolader en daardoor betere hoogteprestaties leverde dan de oorspronkelijke motor. Ook was de er een grotere propeller toegepast wat de prestaties nog verder verbeterde.
De RAF ontving 50 stuks van dit type, die werden aangeduid als Mustang Mk. II.
 • North American F-6B Mustang: 35 stuks van een verkennersversie met twee K-24 camera's en geen bewapening.
North American P-51B/P-51C (NA-101):
Een geheel herziene versie voorzien van een Packard V-1650-3 motor, die was gebaseerd op de Rolls-Royce Merlin 68. Beide type waren identiek; de P-51B wer gebouwd in de fabriek te Inglewood, terwijl de P-51C werd gebouwd in een nieuwe fabriek te Dallas.
De eerste P-51B vloog op 5 mei 1943 en de eerste P-51C vloog op 5 augustus 1943. Uiteindelijk werden er 1988P-51Bs en 1730 P-51Cs gebouwd. [De P-51C kreeg de fabrieks-aanduding NA-103, in 1944 gewijzigd in NA-111].
 • North American Mustang III: Een aangepaste versie geleverd aan de RAF vanaf december 1943.
  Opvallende aanpassing was de toepassing van de "Malcolm" hood die de originele canopy met frames verving. {de P-51B/Cs van de 8e en 9e Air Force kregen deze canopy vaak ook.]
  De bewapening van vier mitrailleurs was niet bijster zwaar.
North American P-51D (NA-106):
Het grootste probleem van de P-51B/C was het slechte zicht door de canopy met spijlen. De RAF-uitvoering met Malcolm–hood was een grote verbetering. Republic had voor de P-47D een druppelcanopy ontwikkeld, die ook aan onder andere de Britten werd getoond.
De USAAF wilde voor de P-51D ook een dergelijke canopy en P-51B, 43-12101 werd als test-toestel gekozen en aangeduid als XP-51D.
Het toestel werd omgebouwd en voorzien van de nieuwe canopy; de achterzijde van de romp werd aangepast en verlaagd.
Op 17 november 1943 werd de eerste vlucht gemaakt. Er werden twee P-51Bs van de productielijn gehaald en afgebouwd in deze nieuwe vorm. Deze toestellen werd als P-51D aangeduid.
Verder werd een andere tekortkoming aangepakt en werd de bewapening in de vleugels aangepast en warden twee maal drie MG53-2 .50 inch mitrailleurs ingebouwd met een aangepast aanvoersysteem, waardoor vastlopen van de patroonband niet meer voorkwam.
Verder werd ook de vleugels aangepast, evenals het landingsgestel dat werd versterkt vanwege het grotere gewicht.
Later werd de staart nog iets aangepast en voorzien van een vin om de langsstabiliteit te verbeteren.
Verder werd een nieuwe K-14 gecomputeriseerde gun sight ingebouwd. De fabriek in Inglewood bouwde uiteindelijk 6502 P-51D's, als NA-109 (productieblok D-1 tot en met D-10), als NA-111 (productieblok D-15 en D-20) en als NA-122 (productieblok D-15 en D-30). De fabriek in Dallas bouwde zo’n 1600 stuks, als NA-111 in productieblok D-5 tot en met D-20 en als NA-125, productieblok D-25 en D-30.

North American had voor de P-51 de Hamilton Standard vier-bladige propeller geselecteerd. Hamilton Standard kon echter niet aan de grote vraag voldoen. Reden voor North American om Aeroproducts te contracteren voor de levering van hun vierbladige propeller met holle, stalen bladen en een diameter van 11 ft (3,35 m) aan de fabriek te Dallas. De toestellen die te Dallas werden gefabriceerd (en waren uitgerust met de Aeroproducts propeller) werden aangeduid als P-51K (NA-111). Zie ook P-51 variants

 • North American F-6D Mustang: 126 stuks van een verkennersversie met een K17 en één K-22 camera achter in de romp; de bewapening bleef gehandhaafd.
  Ze waren voorzien van een Direction-finder ontvanger.
 • North American F-6K Mustang: Een totaal van 163 van deze P-51K's werden uitgevoerd als F-6K foto-verkennings vliegtuig met een K17 en één K-22 camera achter in de romp; de bewapening bleef gehandhaafd.
  Ze waren voorzien van een Direction-finder ontvanger.
  Serienummers van P-51D:
Block Constructienummer US Fisc. Year number Opm.
Gebouwd te Inglewood
North American P-51D-5-NA Mustang 109-26886 - 109-27685 44-13253 - 44-14052 800 stuks
North American P-51D-10-NA Mustang 109-27686 - 109-28485 44-14053 - 44-14852 800 stuks
North American P-51D-15-NA Mustang 109-28486 - 109-28885
109-35536 - 109-36035
44-14853 - 44-15752 900 stuks
North American P-51D-20-NA Mustang 122-30806 - 122-31885 44-63160 - 44-64159  1000 stuks
North American P-51D-20-NA Mustang 122-31886 - 122-31985
122-38586 - 122-39085
44-72027 - 44-72626 600 stuks
North American P-51D-25-NA Mustang 122-39086 - 122-40085
122-40167 - 122-40766
44-72627 - 44-74226  1600 stuks
North American P-51D-30-NA Mustang 122-40767 - 122-41566 44-74227 - 44-75026  800 stuks
Gebouwd te Dallas.
North American P-51D-5-NT Mustang 111-29286 - 111-29485  44-11153 - 44-11352 200 stuks
North American P-51D-20-NT Mustang 111-36136 - 111-36535 44-12853 - 44-13252 400 stuks
North American P-51D-25-NT Mustang 124-44246 - 124-44845 44-84390 - 44-84989 600 stuks
North American P-51D-25-NT Mustang 124-48096 - 124-48295 45-11343 - 45-11542 200 stuks
North American P-51D-30-NT Mustang 124-48296 - 124-48495 45-11543 - 45-11742 200 stuks
Serienummers van P-51K:
Block Constructienummer US Fisc. Year number Opm.
North American P-51K-1-NT Mustang 111-29486 - 111-29685 44-11353 - 44-11552 200 stuks
North American P-51K-5-NT Mustang 111-29686 - 111-30085 44-11553 - 44-11952 400 stuks
North American P-51K-10-NT Mustang 111-30086 - 111-30685 44-11953 - 44-12552 600 stuks
North American P-51K-15-NT Mustang 111-30686 - 111-30885
111-36036 - 111-36135
44-12553 - 44-12852 300 stuks

 

North American XP-51F (NA-105):
Naar aanleiding van evaluatie van buitgemaakte Duitse toestellen werd een nieuwe, geheel herziene, lichtgewicht versie van de Mustang voorgesteld, fabrieksaanduiding NA-105
De meeste aanpassingen had gewichtsbesparing als doel. De propeller was vervangen door een driebladige Aeroducts propeller, de brandstof-capaciteit werd gereduceerd tot tweemaal 102 gallon in de vleugels, de motor-ophanging werd lichter uitgevoerd, etc.
Het gewicht was uiteindelijk zo'n 1000 kg minder dan van de P-51D, maar de prestaties waren niet zo goed als men had verwacht.
Er werden slechts een aantal prototypen van gebouwd.
North American XP-51G:
Twee toestellen gebouwd. Afgeleid van de XP-51F en uitgeruste met een Rolls-Royce Merlin 145M.
North American P-51H (NA-126):
De P-51H, de snelste Mustang versie, was een voortvloeisel van de XP-51F. Het toestel was uitgerust met de opgewaardeerde Packard Merlin V-1659-9 motor. De prestaties verbeterden verder; de motor kon meer dan 2000 pk leveren voor korte perioden. North American gaf het project de naam NA-126. In juni 1944 werd het type in productie genomen.
De staart was zo’n twee voet langer dan van de P-51D; Verder werden allerlei zaken direct overgenomen van het P-51F project. De bewapening bestond uit zes .50 mitrailleurs en verder konden onder de vleugels bommen of raketten worden meegenomen. De eerste vlucht werd gemaakt in februari 1945.
Er werden er zo'n 555 stuks van gebouwd.
North American XP-51J:
Twee toestellen gebouwd, afgeleid van het XP-51F project en uitgerust met een Allison V-1710 motor.
North American P-51M (NA-124):
Versie van de P-51H, die zou worden gebouwd in de DAllas fabriek.
Uitgerust met de Packard V-1650-9A.
Door het einde van de oorlog is er maar één van gebouwd.
North American P-51L (NA-129):
Een uivoering met een krachtiger Packard V-1650-11 motor, die een piek vermogen van 2270 pk kon leveren.
Nooit gebouwd door het einde van de oorlog.

 

 

Technische gegevens
Afmetingen:
Lengte: 9,83 m Spanwijdte: 11,28 m
Hoogte: 4,17 m Vleugeloppervlak: 21,83 m2
Gewichten:
Leeggewicht: 3465 kg Max. startgewicht: 4175 kg
Prestaties:
Max. snelheid: 703 km/u Stijgsnelheid: - m/min
Kruissnelheid: 580 km/u    
Vliegbereik: 2655 km Plafond: 12770 m
Overig:
Motortype: Eén Packard Merlin V-1650-7 van 1695 pk
Bemanning: Eén Vlieger
Bewapening: -

 


Hier komt tekst over gebruik in Nederlandse dienst

N79 01A 6

North-American P-51D Mustang 'H-307' in 1979 geofotgrafeerd in het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg [dit toestel, gebruikt door de TU Delft, is samengesteld uit onderdelen van verschillende toestellen].

 


Registratie
Registratie
2e Registratie
2e Registratie
US Fiscal Year nr.
US Fiscal Year nr.
Constr. nr.
Constr. nr.
Datum in dienst
Datum in dienst
Datum uit dienst
Datum uit dienst
Opmerkingen
Opmerkingen
North American P-51D/K ?
N3-600            
N3-601            
N3-602            
North American P-51K-15-NT
N3-604 H-304 44-12753        
N3-605 H-305 44-12754        
N3-606            
N3-607 H-307 44-12756        
N3-608 H-308 44-12757        
N3-609 H-309 44-12759        
N3-610 H-310 44-12749        
N3-603 H-303 44-12752        
North American P-51D
N3-611            
N3-612            
N3-613            
N3-614            
N3-616            
N3-619            
N3-620            
N3-621            
N3-622            
N3-623            
N3-626            
N3-627            
N3-628            
N3-629            
N3-630            
N3-631            
N3-632            
N3-634            
N3-635            
N3-636            
N3-637            
N3-638            
N3-639            
N3-640            
North American P-51D-20-NT
N3-615            
N3-617            
N3-618   44-13049        
North American P-51D-25-NT
N3-624   44-84473        
N3-625   44-84474        
N3-633            

 


Schaal 1/72

Bouwpakketten

 • Academy
  • Kit 2132: North American P51D Mustang
  • Kit 2205 : F51D Mustang "Korean War" with ground vehicle
 • Airfix
  • Kit 03045: North American Mustang P-51D/K
  • Kit 02047: North American Mustang F-51D (nieuwe mal)
  • Kit 01004: North American Mustang P-51D (nieuwe mal)
 • Dragon Models
  • Kit 5047: North American P-51D Mustang
 • Flying Kiwi
  • Kit KC51: North American P-51D Mustang (RNZAF)
 • Hasegawa
  • Kit AO12:250 / 00629: Verschillende (her)uitgaven van in feite dezelfde kit van de North American P-51D Mustang
  • Kit 24AP21: North American P51K Mustang
  • Kit 240D25: P-51D Mustang
  • Kit 2400391: P51D Mustang `Glamorous Glennis"
  • Kit 24AP20: P51D Mustang "Jumping Jacques"
  • Kit 24AP179: North American P51D Mustang "332FG"
  • Kit 2400186: P51D Mustang Blue Nose
  • Kit 00629: P51D Mustang "Hunson
  • Kit 2402020: P51D/K Mustang Pacific combo (2 kits)
  • Kit 2401991: P51D Mustang "Tuskegee Airmen" combo kit
 • Heller
  • Kit 268: North American P-51D Mustang
  • Kit 5HV80268: North American P51D Mustang
 • Hobby Boss
  • Kit 80230: North American P51D Mustang
 • Italeri
  • Kit 086: North American P-51D Mustang
 • Revell
  • Kit 00402: Original Heroes : P51D Mustang
  • Kit 04148: P51D Mustang
 • Tamiya
  • Kit 60749 / 60754: North American P-51D Mustang
  • Kit 60773: North American P51D Mustang 8th AF ACES
NorthAmerican P 51D Mustang RNEIAF 121 Sqn Sumatra 1947 2 AKleijn
Model van een P-51D Mustang, gebouwd door Adri Kleijn.
NorthAmerican P 51D Mustang RNEIAF 121Sqn Sumatra 1947 AKleijn
Model van een P-51D Mustang, gebouwd door Adri Kleijn.

 

Modelling add-on

 • Aeroclub Models
  • Set P105: P51D Cuffed Bladed Propellers
  • Set P107: P51D Plain Bladed Propellers
  • Set V113: Mustang Wielen 10"
 • Aires
  • Set 7013: North American P51D Mustang Cockpit Detail Set
  • Set 7079: North American P51D Mustang Detail Set
  • Set 7076: P51D Mustang Wheel Bay (Academy)
  • Set 7074: P51D Mustang Cockpit Set
  • Set 7015: Packard Merlin V1650 for P51D Mustang
 • Airwaves
  • Set AC72-47: Detailling set P-51D/K mustang
  • Set SC7280: North American P51 Mustang Flaps & Control Surfaces.
 • Bilek
  • Set PB025: North American P51D/F51D Mustang (Italeri)
 • CMK
  • Set Q72120: P51D Mustang Corrected prop (Tamiya)
  • Set Q72118: P51D Mustang Tail planes (Tamiya)
  • Set 7064: P51D Mustang Interior Set (Tamiya)
  • Set 7065: P51D Mustang Exterior Set (Tamiya)
  • Set A7155: P51D Mustang Detail Set (Tamiya)
  • Set Q72032: NA P51D Mustang Wheels (Hasegawa/Tamiya
  • Set Q72171: P51D Mustang Wheel set (Diamond and hole Tread)
  • Set A7259: P51D Mustang Interior set (Airfix)
  • Set A7260: P51D Mustang Armament set (Airfix)
  • Set Q72170: P51D Mustang Wheel set (Cross Tread Wheel set
  • Set A7261: P51D Mustang Engine set with unshrouded exhausts (Airfix)
  • Set Q72169: P51D Mustang Wheel set (Oval Tread Wheel set
 • Eduard
  • Set SS162: Detailset P51D Mustang (Tamiya)
  • Set B72-003: Detailset P51D Mustang
  • Set E73-248: Detailset P51D Mustang (Hasegawa)
  • Set E73-206: Detailset P51D Mustang (Tamiya)
  • Set E72-352: Detailset P51D Mustang (Tamiya)
  • Set E72-286: Detailset North American P51D Mustang (Italeri)
  • Set E73-451 / SS451: Detailset P51D/F51D Mustang (Airfix)
  • Set E73-435 / SS435: Detailset P51D Mustang Self Adhesive (Italeri)
  • Set SS248: Detailset P51D Mustang (Hasegawa)
  • Set XS163: Express Mask P51D Mustang (Hasegawa)
  • Set XS175: Express Mask P51D Mustang (Academy)
  • Set XS129: Express Mask P51D Mustang (Academy)
  • Set XS096: Express Mask P51D Mustang (Tamiya)
  • Set XF091: Express Mask P51D Mustang (Hasegawa)
  • Set XF002: Express Mask P51D Mustang (Tamiya)
 • Extra Tech
  • Set 72056: Detailling set North American P51D Mustang (Italeri)
  • Set 72006: NA P51D Mustang Belt Buckles
 • Falcon
  • Set VAX06: USAF Fighters WW2 (P51D,P47,P40,P38,P39)
  • Set VAX46: USAF Part 4
  • Set VAX27: USAAF Part 3 (P51D,F82,B26A,C46,B17E/F/G)
 • HGW Webgarten
  • Set 272002: Wet Transfer stencils for P51D/K Mustang/li>
 • High Planes Models
  • Set AC7201: P51 Wheel wells & Flaps (Hasegawa)
 • Hi-Tech
  • Set 48005: North American P51D Mustang
 • Loon Models
  • Set 72201: P51D-5 Mustang without dorsal fillet (Tamiya)
 • Obscureco Aircraft
  • Set 72014: North America P51D-5-NA Mustang Conversion
  • Set 72004: North American F6D/K Mustang Conversion
  • Set 72016: North American P51D Mustang Wing with dropped flaps (Tamiya)
 • Part Etchings
  • Set S72-146: P51D Mustang (Tamiya)
  • Set S72-017: North American P51D Mustang (Hasegawa)
 • Pavla
  • Set C7226: Resin P51D-10 tail (with fillet) for Academy, Tamiya
  • Set C72036: P51D Early + Canopies (3) for Academy, Tamiya
  • Set XX: P51D Late + Canopies (3) for Academy, Tamiya
  • Set v7260: P51D/TP51D Mustang canopies (Academy/Tamiya)
  • Set U72028: Propellerset for P51D/K Mustang
  • Set U7227: P51D-5 tail (No fillet) for Academy, Tamiya
 • Quickboost
  • Set 72031: P51D Mustang Exhausts with shroud (Tamiya)
  • Set 72020: P51D Mustang Exhausts (Tamiya)
 • Reheat
  • Set RH081: North American P51D/K Mustang
 • Res-im Resin Improvements
  • Set 7212: North American P51D Mustang Fuel tank set
  • Set 7211: North American P51D Mustang set
 • Scale Aircraft Conversions
  • Set 72057: P51D, F51D, Mustang IV Landing Gear (Airfix)
 • Squadron Signal
  • Set SQ09103: Canopies P51D Mustang
  • Set SQ09158: Canopies North American P51D Mustang (Dallas)
  • Set SQ09181: Canopies North American P51D Mustang
 • True Details
  • Set 72003: P51 Mustang Wheel Set
  • Set 72412: P51D Seats
 • Verlinden
  • Set 1164: North American P51D Mustang Update
 • Yahu Models
  • Set A7252: Instrument Panel P51D -Early- (Airfix/Tamiya)/li>

Decals

 • Dutch Decal
  • Set 72016: Set decals voor verschillende vliegtuigen zoals N.A. P-51D Mustang: N3-615: 'shark-mouth'-marking.
  • Set 72059: Set decals voorSharkmouth’: P-51, P-40N, Liberator, F-16. Auster LSK.
 • Dutch profile
  • Set #2: Set decals verschillende Nederlandse Mustangs.
 • FlevoDecal
  • Set 72-003: Set decals Netherlands East Indies KNIL 1942-1947 part 1 (Hurricane, C47, C54, P40N, B25 Mitchell'.

Schaal 1/48

Bouwpakketten

 • Airfix
  • Kit J6016: Quickbuild P51D Mustang
 • Arii
  • Kit A331-600: North American P51D Mustang
 • Dragon Models
  • Kit 275530: North American P51D Mustang
 • Fujimi
  • Kit L3: P51D Mustang
 • Hasegawa
  • Kit 2409903: P51D Mustang "Pacific Pin Up"
  • Kit 09886: P51D Mustang "4th Fighter Group"
  • Kit 2409779: North American P51D Mustang "American Aces"
  • Kit 09637: North American P51 Mustang MKIV "RAAF"
  • Kit 09503: P51D/K Mustang "Pacific Aces"
  • Kit 2409432: North American P51D Mustang MKIV "Hundson"
  • Kit 2409411: P51D Mustang "Man `o war"
  • Kit 2400177: P51D Mustang w/Ramjet
  • Kit 2409362: P51D Mustang "Korean War 1951"
  • Kit 2409317: North American P51D Mustang "Pacific Mustang"
  • Kit 2409350: P51D Mustang "Miss America"
  • Kit 24JT147: North American P51D Mustang "332nd Fighter Group"
  • Kit 09550: P51D/K Mustang, United Nations Forces"
 • ICM
  • Kit 48155: Mustang MKIVA
  • Kit 48154: Mustang P51K
  • Kit 48153: Mustang P51D-15 with USAAF Pilots and ground crew
  • Kit 480151: Mustang P51D-15
  • Kit 480152: Mustang MKIV
 • Hobby boss
  • Kit 85802: P51D Mustang IV
 • Hobbycraft
  • Kit IHC1516: P51D Mustang
 • Italeri
  • Kit 342743: P51D/K Mustang Pacific Aces
  • Kit 342745: P51D/K Mustang MKIV/IVa
 • Monogram
  • Kit 5241: P51D Mustang
 • Tamiya
  • Kit 89732: North American P51D Mustang with US Army Staff car
  • Kit 61040-1800: North American P51D Mustang
  • Kit 61044-1800: North American F51D Mustang "Korean War"
  • Kit 89534-2000: North American P51D Mustang "Silver Plated"
 • Testors
  • Kit 590: North American P51D Mustang

Modelling add-on

Note: Add-on regarding the post-war conversions such as CAC / CAvalier I have omitted in this overview.

 • Aires
  • Set 4072: North American P51D Mustang Cockpit Detail Set (Tamiya)
  • Set 4219: P51D Mustang Wheel bay (Tamiya)
  • Set 4089: P51D Mustang Detail set (Tamiya)
  • Set 4252: P51D Mustang Engine Set (Tamiya)
  • Set 4557: North American P51D Mustang Cockpit set (Hobby Boss)
  • Set 4613: P51D Mustang Wheel bay set with doors (Hobby Boss)
 • Airwaves
  • Set AC72-47: Detailling set P-51D/K mustang
  • Set SC7280: North American P51 Mustang Flaps & Control Surfaces.
 • Amurreaver
  • Set PE-3202: P51D Mustang update set (Tamiya)
  • Set PE-4805: P51D Mustang Cockpit and Radio set
 • CMK
  • Set Q48181: P51D Mustang Wheels Oval tread Pattern
  • Set Q48178: P51D Mustang Wheels Cross tread Pattern
  • Set Q48180: P51D Mustang Wheels Diamond and hole tread Pattern
  • Set Q48179: P51D Mustang Wheels diamond Pattern
 • Eduard
  • Set E49-268 / FE268: Detailset P51D Mustang (Hasegawa)
  • Set E49-216 / FE216: Detailset P51D Mustang (Tamiya)
  • Set E48-200: North American P51D Mustang (Tamiya)
  • Set FE109: Detailset North American P51D Mustang (Tamiya)
  • Set E49-603: Detailset P51D Mustang Interior Self Adhesive (Hobby Boss)
  • Set XF091: Express Mask P51D Mustang (Hasegawa)
  • Set XF002: Express Mask P51D Mustang (Tamiya)
 • Falcon
  • Set VAX03: WW2 Fighters (F4U-1D,P51D,P47,BF109F/G,Spitfire)
  • Set VAX36: USAAF WW2 Part 2 (P38J/M, P51D, P40M, B24J, P51B, P40N)
 • HGW Webgarten
  • Set 248008: Wet Transfer stencils for P51D/K Mustang
 • High Planes Models
  • Set AC7201: P51 Wheel wells & Flaps (Hasegawa)
 • Hi-Tech
  • Set 48005: North American P51D Mustang
 • KMC
  • Set 48-5008: P51D Mustang Packard Merlin Engine
  • Set 48-5016: North American P51D Mustang Prop (Cuffed)
 • Loon Models
  • Set 48202: P51D-5 Mustang without dorsal fillet (Tamiya)
 • Obscureco Aircraft
  • Set 48005: P51 Mustang wheels (Late style)
 • Part Etchings
  • Set S48010: P51D Mustang (Tamiya)
 • Placards Waldron
  • Set WRP48-030: P51D Mustang Cockpit
 • Quickboost
  • Set 48060: P51D Mustang Exhaust (Tamiya)
  • Set 48054: P51D Mustang Exhaust (Tamiya)
  • Set 48014: US Gunsights K14 (6)
 • Red Roo
  • Set 48132: P51D/K Mustang Flaps
 • Rexx
  • Set 48.012: North American P51D Mustang Exhaust (ICM, Tamiya)
 • Rob Taurus Canopies
  • Set 48014: Canopy North American P51D Mustang (ICM)
 • Squadron Signal
  • Set SQ09501: Canopies P51D Mustang Dallas
  • Set SQ09519: Canopies P51D Mustang
  • Set SQ09580: Canopies North American P51D Mustang
  • Ser SQ09579: Canopies North American P51D Mustang "Dallas"
 • True Details
  • Set 48409: P51D Mustang seat
  • Set 26005: P51D Mustang Cockpit Detail set
  • Set 48453: P51D-K Mustang Cockpit detail set (for Tamiya kits True Details
  • 8
  • Set 41003: North American P51D Mustang fast Frames (Hasegawa)
 • Ultracast
  • Set 48160: P51 Mustang Seat without Harness
  • Set 48011: P51D Mustang Canopy Braces (Tamiya)
  • Set 48008: P51D Mustang Control Surfaces (Tamiya)
  • Set 48139: P51 Mustang corrected and detailed flaps (Tamiya)
 • Vector resin
  • Set DS48020: P51D MustangWheel well set (Tamiya/ICM
 • Verlinden
  • Set 1170: North American P51D Mustang Update (For Tamiya)

Decals

 • Dutch Decal
  • Set 48009: Decals voor T-33A 313 Sqn KLu Demo ‘SkySharks’, P-51D 122 Sqn ML/KNIL, Curtiss Hawk ML/KNIL, B-25J 16 Sqn.
  • Set DutchProfile #2: Set decals verschillende Nederlandse Mustangs.
 • FlevoDecal
  • Set 48-003: Set decals Netherlands East Indies KNIL 1942-1947 part 1 (Hurricane, C47, C54, P40N, B25 Mitchell'.
 • Tauro
  • Set 48-552: P51D Mustang (AMI, KNIL, Israel, RAF, Italy)

 


De toestellen waren geheel blank metaal , terwijl de vleugels aluminium dope waren gespoten.

SchemaKleurnaamFS-nummerBS-nummerHumbrolXtraColorVallejo Model ColorVallejo Model Air
                 

Voor een uitgebreide conversietabel met zeer veel kleur- en verfsystemen, zie www.paint4models.com

NorthAmerican_P51D-1
NorthAmerican P51D: Afleverschema.
NorthAmerican_P51D-1
NorthAmerican P51D: Tweede chema.
NorthAmerican_P51D-1
NorthAmerican P51D: Derde schema.
NorthAmerican_P51D-1
NorthAmerican P51D: Laatste gevoerde schema.
NorthAmerican_P51D-5
NorthAmerican P51D: Toestel van PVA met foto-pod onder de vleugel.

 

NorthAmerican_P51D-1
NorthAmerican P51K: Afleverschema.
NorthAmerican_P51K-2
NorthAmerican P51K: Tweede schema.
NorthAmerican_P51k-3
NorthAmerican P51K: Laatst gevoerde schema.

 


Literatuur.

AVIA;33e jaargang nummer 4: Vliegtuig-Informatie: North American NA-73 Mustang   Pag. 108 - 109 1974 Uitgevers Wyt, Rotterdam
AeroData International No 3 North American P-52D Mustang Harry Holmes Pag. 1978 Uitgever: Vintage Aviation Publications Ltd., Oxford
Dutch Military Aviation 1945-1978 Paul A. Jackson Pag. 101 1978 Uitgever: Midland Countries Publications, Leicester
Militaire Luchtvaart in Nederlandsch-Indië in beeld Deel 2 Hugo Hooftman Pag. 151 - 156 1981 Uitgever: Europese Bibliotheek, Zaltbommel
AVIA: 41e jaargang nummer 1: Luchtvloot van Plastic: North American P-51 Mustang v. 't ML-KNIL Hans Loeber Pag. 32 - 34 1982 Uitgevers Wyt, Rotterdam
Squadrons van de Koninklijke Luchtmacht Willem Helfferich Pag. 49 1983 Uitgever: Unieboek b.v., Houten
Luchtvaart; 10e jaargang nummer 1: P-51 Mustang; paradepaardje van de Indisch Militaire Luchtvaart Gerard Casius Pag. 29 - 39 1993 Uitgeverij Ten Brink, Meppel
Squadrons van de Koninklijke Luchtmacht (derde herzien druk) Willem Helfferich Pag. 24 - 1994 Uitgevers Wyt, Rotterdam
Modelbouw in Plastic jaargang 24, nummer 4: Vleugels der Victorie: de P-51 Mustang Henk Beentjes Pag. 74 - 78 1995 Uitgever: I.P.M.S. Nederland, Nederland
Luchtvaart; 12e jaargang nummer 1: Foto van P-51D Mustang SE-BKG in kleuren van N3-315 met haaiebek.   Pag   Uitgeverij Ten Brink, Meppel
Camouflage en Kentekens J.Greuter e.a.   1997 Bonneville – Bergen (NH)
P-51D/K Mustang Historie, Camouflage en kentekens Gerard Casius & Boerman, Luc Pag. 2004 Uitgever: Dutch Profile, Zwammerdam

 

Websites.

--