Nederlandse Modelbouw en Luchtvaartsite

Dutch Modelling and Aviation

In Memoriam

Klaas Willem Jonker
(Wilko)
† 30 april 2018

Op maandag 30 april 2018 is Wilko Jonker na een lang ziekbed overleden op de leeftijd van 58 jaar. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter. De Nederlandse militaire lichtvaart en plastic modelbouw waren zijn hobby en op deze website heeft hij alle kennis die hij in de vele jaren daarover heeft verzameld gedeeld. Zijn hobby heeft hem tot in de laatste week van zijn leven af kunnen leiden van de voortwoekerende ziekte in zijn lijf. De contacten met andere hobbyisten waren een belangrijkste steun voor hem.

Deze website zal door verschillende mensen zo lang mogelijk in stand worden gehouden, zodat andere liefhebbers kunnen blijven profiteren van uitgebreide inhoud.

Nieuport 21 & 23

Nieuport 21 en 23.

Een oriëntatie op de markt in onder andere Frankrijk leverde op dat men op dat moment de Caudron G-IV de beste verkenner vond en de Nieuport XVII (met 110 pk motor) de beste jager.

Vervolgens werd een bestelling geplaatst mede omdat een Roemeense order eind 1916 werd geannuleerd.

Zodoende werden 10 Caudron G-IV’s besteld; 5 Nieuport 80 pk en 5 Nieuport 110 pk. Pas in najaar van 1917 werd de lading, op 5 Caudrons na, verscheept met de S.S. Rhea, maar geruime tijd vastgehouden in Gibraltar. Pas medio 1918 arriveerden de toestellen op Soesterberg. De eerste vlucht met een Nieuport vond plaats op 30 juni 1918, al snel gevolgd door een Nieuport 80 pk, er is namelijk een melding dat in oktober 1918 lt. Jongbloed twee typen Nieuport vliegt. Verder is er melding van een ongeval met N217, waarbij de propeller twee vinders afhakte van ene Wissink.

Gebleken is dat de geleverde Nieuports waren voorzien van LeRhône motoren van 80 respectievelijk 120 pk. Bij de LVA was het gebruikelijk om toestellen ook aan te duiden naar het aantal pk's. Men sprak dus van Nieuport 80 pk en van Nieuport 120 pk. Deze toestellen zijn dan ook als zodanig in de boeken teruggevonden.

H. Berfelo heeft eind jaren negentig van de twintigste eeuw een aantal foto's van LVA-Nieuports geanalyseerd. Hieronder volgt een beknopt overzicht van zijn bevindingen. [Een uitgebreid artikel is indertijd gepubliceerd in het periodiek "De Spinner" van de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum

De Nieuport 80 pk werd later vaak aangeduid als zijnde een Nieuport 11C.1. Gebleken is dat dit niet klopt, beiden hebben weliswaar een motorkap die aan de onderzijde open is en verder ontbreekt de hoofdsteun, maar de romp van de Nieuport 80 pk is voor de cockpit rond van vorm en sluit daardoor aan op de ronding van de motorkap. De Nieuport 11 heeft dit duidelijk niet, de overgang van romp naar motorkap bestaat uit en driehoekig verloopstuk aan weerskanten van de romp. Verder blijken de Nieuport 80pk-toestellen een ovaal inspectieluik aan beide zijden van de romp te hebben en verder spandraden die vanaf de bovenvleugel parallel lopen en gescheiden de romp ingaan. Bij de "11" gaan deze op één punt de romp binnen en hebben dus een V-vorm.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat geen sprake is van een Nieuport 11, maar van een Nieuport 17-variant, voorzien van een motor van 80 pk. De enige variant die hiervoor in aanmerking komt, is de Nieuport 21, eigenlijk een "17", voorzien van een motor van 80 pk. Bij dit type was de motorkap aan de onderzijde open. De eerste exemplaren hadden geen hoofdsteun, latere modellen wel.

De geleverde Nieuports 120 pk zijn vaak aangeduid als zijnde Nieuport 17's. Dit blijkt ook niet te kloppen. Uiterlijk waren er geen verschillen tussen de Nieuport 17 en de Nieuport 23, een variant van de "17" en de beide typen werden dan ook door elkaar gebruikt. De Nieuport 23 was voorzien van een zwaardere motor van 120 pk. Intern waren een aantal wijzigingen aan gebracht om de romp geschikt te maken voor deze motor. Nieuport bracht de type aanduiding plus het serienummer aan op het uiteinde van de bovenvleugel. Werd de vleugel vervangen of overgeschilderd, dan was niet meer duidelijk om welk type het ging (behalve bij onderhoud aan de motor.)

Een foto van een Nieuport bleek zo scherp, dat deze aanduiding op de bovenvleugel ontcijferd kon worden, het betreffende toestel bleek een Nieuport 23 met serienummer 3541. Geconcludeerd mag dan ook worden dat de Nieuports 120 pk van het type Nieuport 23 zijn. Er is een foto van een "23" bekend, voorzien van de rozet, waaruit kan worden opgemaakt dat het toestel nog na halverwege 1921 in gebruik is geweest. Waarschijnlijk zijn de Nieuports in de loop van 1925 buiten dienst gesteld en verschroot.

Elt.vl. M. Behrens (O.I.L.) poseert voor Nieuport 21 reg. N215 op Soesterberg, 1918.
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Tlt.vl. N.T. van der Stok poseert voor Nieuport 23 reg. N221.
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Nieuport 23 reg. N220 op Soesterberg, 1918. Links achter, met mitrailleur op de bovenvleugel.
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Nieuport 21 reg. N215 op Soesterberg, 1918.
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Nieuport 23 weervliegtuig op Soesterberg, 1920. Rechts sgt.vl. E.J. Need.
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Eenpersoons jachtvliegtuig Spijker/Nieuport 23 C.1. Geleverd aan de Luchtvaart Afdeling te Soesterberg in 1918. Nog in gebruik bij de LVA. (gezien toepassing van rood-wit-blauwe rozetten, na juli 1921).
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]