Nederlandse Modelbouw en Luchtvaartsite

Dutch Modelling and Aviation

In Memoriam

Klaas Willem Jonker
(Wilko)
† 30 april 2018

Op maandag 30 april 2018 is Wilko Jonker na een lang ziekbed overleden op de leeftijd van 58 jaar. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter. De Nederlandse militaire lichtvaart en plastic modelbouw waren zijn hobby en op deze website heeft hij alle kennis die hij in de vele jaren daarover heeft verzameld gedeeld. Zijn hobby heeft hem tot in de laatste week van zijn leven af kunnen leiden van de voortwoekerende ziekte in zijn lijf. De contacten met andere hobbyisten waren een belangrijkste steun voor hem.

Deze website zal door verschillende mensen zo lang mogelijk in stand worden gehouden, zodat andere liefhebbers kunnen blijven profiteren van uitgebreide inhoud.

Fairey Firefly

Fairey Firefly Mk.I, Fairey Firefly FR Mk.IV and NF Mk.V en Fairey Firefly T.Mk.1/T.Mk.2, in dienst bij de marineluchtvaartdienst.

Fairey Firefly Mk. I

In het najaar van 1945 werden twee bestellingen van ieder 15 toestellen geplaatst bij de Fairey-fabrieken. De eerste twintig toestellen waren van het type F.Mk.1 met registratie F-1 tot en met F-20; de overige 10 toestellen waren van het type FR.Mk.1 en kregen de registraties F-21 tot en met F-30.
De eerste zes toestellen werden op 18 januari 1946 aan de MLD overgedragen. Deze werden bij het 860 squadron ingedeeld. Op 20 maart 1946 werd de eerste 'Karel Doorman' in dienst genomen. 860 squadron werd kort daarna hierop ingedeeld. Het slechts 150 meter lange vliegdek leverde nogal eens problemen op bij het starten en landen, waardoor veel ongelukken voorkwamen. Op 26 augustus 1946 vertrok de 'Doorman' naar Nederlands-Indië vanwege de problemen daar. Aan boord was 860 squadron met de F-17 tot en met F-30. De Fireflies verleenden in Indië onder andere grondsteun tijdens de politionele acties. Hierbij gingen onder meer de F-22, F-24 en F-27 verloren.

In de loop van 1948 werd een registratiewijziging doorgevoerd, waarbij de F werd vervangen door de K (op 25-08-1947 in Nederland en op 26-01-1949 in Nederlands Oost-Indië). De registratieletters “F” en “K” werden niet meer gebruikt, in plaats daarvan werd op het vliegtuig respectievelijk “6” en “11” als 6e en 11e letter in het alfabet gebruikt. Deze wijziging was een jaar eerder al op de in Nederland gestationeerd Fireflies aangebracht. De K-registratie werd op 11-01-1950 gewijzigd in P.
In maart 1950 werd het 860 squadron tijdelijk buiten dienst gesteld; de resterende tien Fireflies werden naar Nederland verscheept, waar ze in groot onderhoud gingen.
In september 1946 werd het 861 squadron opgericht en eveneens voorzien van Fireflies. Na een verblijf in de UK werd het squadron in februari overgeplaatst naar Valkenburg, waar het in april 1947 al weer buiten dienst werd gesteld. De Fireflies werden daarna ingedeeld bij GVO (Groep Vlieg Opleiding) en bij OGV (Opleiding Gevechts Vlieger)

Firefly MK I

Fairey Firefly Mk.I van Sqdn. 860. nog in Brits verfschema.
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk.I .
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Een Fairey Firefly Mk.I in de vliegtuiglift a/b van het vliegdekschip Hr.Ms. Karel Doorman (ex-HMS Nairana, 1946-1948).
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Belangstellenden rond een Fairey Firefly Mk.I te Perak, NOI, 1946
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk.I a/b vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman (1946-1948).
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk.I in Britse beschildering a/b K.Doorman I.
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk.I. Propeller beschermd door hoezen.
Let op de ophangpunten voor de raketten en de bevestiging midden onder de romp voor de ASV
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk.I reg.nr. 11-6
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk.I K-20 op Marinevliegkamp Morokrembangan.
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk.Is 19, 20 en 28 in formatie boven toenmalig NOI
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk.I K-19 vliegend boven Oost-Java.
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk.I; Raketten afvurend,boven NOI.
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk.I F-5; In dienst van 18-01-1946 tot 21-12-1948.
Gezien de beschildering is de foto waarschijnlijk genomen in 1948
Werd omgebouwd tot lesvliegtuig type Fairy Firefly T.Mk.II en gebruikt tussen09-02-1948 tot 22-09-59. Gesloopt in Nederland.
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Personeel van Vsq 5 op MVKV bij Fairey Firefly P.25, eind jaren 1950
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk.I op Hato.
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

 

Fairey Firefly T.Mk.1 en T.Mk.2 trainer.

In juni 1948 werd op de tweede 'Karel Doorman' begonnen met deklandingsoefeningen met drie tot T.1 omgebouwde Mk.1's.
Na een demonstratie met een tot T.1 verbouwde Mk.1 door Fairey eind 1946, werd besloten om drie MK.1's tot T.1 te modificeren. De F-1 werd door Fairey verbouwd, terwijl Aviolanda de F-8 en F-12 ombouwde met behulp van door Fairey geleverde onderdelen. De T.1's kregen als registratie L-11 (ex F-1); L-12 (ex-F-12) en L-13 (ex F-8). Later werden nog vier T.2's gebouwd; Aviolanda verbouwde daartoe de F-4, (werd U-14) en F-5 (werd U-15), beiden werden in 1949 afgeleverd. In 1951 werden nog de F-23 en de F-29 verbouwd en in juli 1952 afgeleverd en als U-16 respectievelijk U-17 in dienst genomen. De nog resterende twee T.1's, de L-11 en de L-12, waren inmiddels opnieuw geregistreerd als U-11 respectievelijk U-12; de L-13 was op 8 november 1948 verongelukt. (de “L” registratie werd “12” op het vliegtuig; de “U” werd “21” op het vliegtuig).

Begin 1952 vertrok het inmiddels opgericht VSQ 1 aan boord van de Karel Doorman naar de Nederlandse Antillen met de, van 860 squadron afkomstige, gereviseerde Mk.1's P-6; P-17; P-25; P-26 P-30 en de trainers U-11; U-12 en U-14 als uitrusting. Als reserve gingen daarnaast ook de P-7; P-11 en P-28 en U-15 mee. In 1950 was wederom een registratiewijziging doorgevoerd: de “K” (op het vliegtuig “11”) werd vervangen door de “P” (“16” op het vliegtuig). De taak van VSQ 1 was behalve luchtverdediging ook training en oefening met mariniers en met schepen. In de loop van 1954 werden de Mk.1's van VSQ 1 vervangen door Mk.4's (deze werden in 1957 op hun beurt vervangen door Avengers)

De P-6 en de P-30 waren ten gevolgen van een botsing op 14 oktober 1952 inmiddels afgeschreven.
De U-16 en U-17 bleven op Valkenburg voor de voortgezette carrier-opleiding. Ze werden ingedeeld bij VSQ 5, waar ze ook werden gebruikt als doelsleper voor schietoefeningen.
Gedurende de tweede helft van de jaren vijftig verdwenen steeds meer buiten dienst gestelde Fireflies naar de sloper.
In de loop van 1959 werden de U-12 en de U-17 nog opnieuw geregistreerd als 003 respectievelijk als 004, maar in maart 1960 verdwenen ook deze toestellen naar de sloper.

 

Lesvliegtuig, Trainer voortgezette vliegopleiding, Fairey Firefly T.1
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Formatie Firefly Mk.IV en rechts een Mk.T.1.
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly T.Mk.I.
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly T.Mk.I, L-11
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
De Fairey Firefly T.Mk.I nr 21-16 van VSQ-5 na een crash op 25 november 1953,
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly T.Mk.I; 2-persoonsconversietrainer 12.11, in dienst 09-02-1948, gesloopt in Nederland op 22-09-1959.
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Crash van de Fairey Firefly T.Mk.I, 12-11 in de sloot op 22 september 1959
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly T.Mk.I L-11 op "HATO" Curaçao, Nederlands Antillen.
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

 

Fairey Firefly FR Mk.IV en NF Mk.V

In de loop van 1947 ontving de MLD 40 Fireflies FR.4's. de K-31 tot en met K-70 (11-31 t/m 11-70).
Deze toestellen werden onder meer ingedeeld bij het de inmiddels opgerichte VSQ 1, VSQ 2 en bij VSQ 4. Begin 1949 ontving de MLD nog eens 14 Fireflies NF.5, met registratie K-71 t/m K-84 (11-71 t/m 11-84); in november 1952 kwamen daar nog eens vier van de Canadese Marine overgenomen FR.4's bij, die de registratie P-86 t/m P-89 (16-86 t/m 16-89) ontvingen.
VSQ 2 en 4 namen regelmatig deel aan NAVO-oefeningen, waarbij vaak werd geopereerd vanaf de Karel Doorman of vanaf Engelse carriers. In de loop van 1954 werden bij VSQ 2 en VSQ 4 de Fireflies vervangen door Avengers.
In 1955 werd VSQ 7 opgericht om dienst te doen in Nederlands Nieuw-Guinea en gestationeerd op Biak, met als voornaamste taak optreden tegen Indonesische infiltrerende vliegtuigen.

Vanaf 1959 vond herregistratie plaats naar het nu nog geldende registratiesysteem van de MLD. De resterende Fireflies (16-33/47/48/49/57/59/72/73/74/75/79/82/83) werden voorzien van de registraties 005 t/m 017 met op het staartvlak de letter “B” van Biak. Met de komst van het 322 squadron met Hunters, werd VSQ 7 in december 1961 buiten dienst gesteld en werden de Fireflies 005/B t/m 017/B afgestoten.

 

D1992066

Fairey Firefly NF.V van de Royal Naval Historical Flight, gefotografeerd tijdens Airshow MLD 75 jaar, juni 1992 op vliegkamp Valkenburg.

 

D1992071

Fairey Firefly NF.V van de Royal Naval Historical Flight, gefotografeerd tijdens Airshow MLD 75 jaar, juni 1992 op vliegkamp Valkenburg.

 

Fairey Firefly MK.IV (1946-1961), nr. K-30 (F-30, P-30)
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk. IV  aan boord van vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman (1948-1968)
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk IV, P 46 , K 46 (1947-1959) 
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly FR.Mk.IV
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
De Fairey Firefly FR.Mk.IV K-56
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly FR.Mk.IV K-46 in dienst op 22-08-1947, gesloopt op MVK Biak op 06-02-1959
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly FR.Mk.IV K-59 in dienst op 02-10-1947, als monument op MVK Biak geplaatst op 26-10-1961
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk IV, P-65 te Hato
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk IV, P 46 , K 46 (1947-1959) Eelde, voorjaar 1948. Gesloopt MVKB
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly MK.IV (1946-1961) nr. K-34 (P-34) tijdens Pinkster-vliegfeesten op vliegveld Eelde, Groningen
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

 

Fairey Firefly Mk IV, P 44, (1947-1959) Gesloopt MVKB
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk IV, P 48 , K 48 (1947-1959) Gesloopt MVKB
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
De Fairey Firefly FR.Mk.IV 'P-57' (1947-1961) op Marinevliegkamp Valkenburg in 1954
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk IV, P 46 (1947-1959) Gesloopt MVKB
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk IV (1946-1961), MVK Biak, 1961-12-06
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly MK.IV (1946-1961) nr. P-36 (K-36), waarschijnlijk te Nederlands Nieuw-Guinea
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk IV, P 44, (1947-1959) Gesloopt MVKB
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk IV, P-65 (1947-1953), boven Curaçao
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk IV P-60 (1947-1953), Fairy Engeland, a/b HMS Illustrious
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk IV, K 45
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
De Firefly NF Mk.V nr 014 gecrashed op het MVK Biak
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
De Firefly NF Mk.V nr 014 gecrashed op het MVK Biak
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly NF.Mk.V K-72 in dienst op 26-04-1949 en op 11-05-1961 verongelukt op MVK Biak.
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly NF.Mk.V K-82.
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk.IV (1946-1961) nr. 010 (K-59, P-59) te Biak, vliegveld Mokmer, Nederlands Nieuw-Guinea
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk IV, P 58 (1947-1954) Onderhoud tijdens smaldeel-reis van Sqn. 4 a/b Hr.Ms. Karel Doorman. Gesloopt MVKB
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly MK.IV (1946-1961), nr. P-31 (K-31) in twee-kleuren camouflageschema, uitgerust met "Delmar"sleepschijf.
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly MK.IV (1946-1961) nr. P-37 (K-37), uitgerust met "Delmar" sleepschijf-installatie voor schietoefeningen.
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk IV, P 49, P 50 (1947-1961) Met machelier MVK Valkenburg, gesloopt MVKB
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

 

Fairey Firefly FR.Mk.IV (1947-1961) met haaienbeschildering op Biak (Nederlands Nieuw-Guinea) met links de SBN vlieger Den Hollander
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk V, F 015 ,(1949-1961) met haaienbeschildering. Uitdienststelling van Sqn. 7, MVK Biak, december 1961
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly FR.Mk.IV (1947-1961) met haaienbeschildering op Biak (Nederlands Nieuw-Guinea)
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly FR.Mk.IV (1947-1961) met haaienbeschildering op Biak (Nederlands Nieuw-Guinea)
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly FR.Mk.IV (1947-1961) met haaienbeschildering op Biak (Nederlands Nieuw-Guinea)
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly MK.IV (1947-1961) op MVK Biak, Nederlands Nieuw-Guinea
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly FR.Mk.IV (1947-1961) met haaienbeschildering op Biak (Nederlands Nieuw-Guinea)
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk V, reg.nr. F 015, (1949-1961). Laatste vlucht van Sqn. 7. Cdt. Sqn.7, G.A.M. van Wermeskerken, is zojuist op MVK Biak geland met de 015. De sgt.vltm. was D.Venema
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]

 

Fairey Firefly Mk.IV. Toestel doet dienst als "Decoy" (lokaas, valstrik) op MVK Biak
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
F
De Fairey Firefly Mk.IV F-4 (1946-1948) op het MVK Valkenburg
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
De Fairey Firefly FR.Mk.IV K-33 (hier nog met de registratie 005, 1947-1961)
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]
Fairey Firefly Mk.IV (1946-1961) nr. 005 (K-33, P-33) wordt in positie gebracht voor het "uitlijnen" van de kanonnen te Biak, Nederlands Nieuw-Guinea
[Ingesloten foto van BeeldBank NIMH. Klik op de foto voor bestel-informatie]